Köpenhamn bakom portarna

Om

Författaren, Isabel Andersson, har varit verksam i Köpenhamn sedan 1980-talet, först som
reseproducent och därefter som affärsutvecklare och projektledare med det egna företaget
Meetings Øresund. Intresset för staden och hur den utvecklas, arkitekturen, företagen och
inte minst kulturen och spåren som människor lämnar, har varit en röd tråd och den har alltid
löpt parallellt med yrkeslivet och fritiden. Att arbeta och bo i långa perioder på olika platser i
staden, tillsammans med aktiv medverkan i flera av Köpenhamns nätverk, har gett värdefulla
insikter och erfarenheter som har  inspirerat till denna bok.


Kontakt: info@meetings.se